V prípade akýchkoľvek otázok nám zašlite správu

Oddelenie odbytu

tel.: 043/586 54 32
mobil: 0915 825 999
e-mail: daza@daza.sk

Reklamačné oddelenie

tel./fax: 043/586 54 32
Mobil: 0915 825 999
e-mail: cizmarikova@daza.sk

Firemné údaje

DAZA, spol. s r.o.
Radlinského 2249/ 19
026 01 Dolný Kubín
IČO: 36 415 570
Bankový účet: VUB, a.s. Dolný Kubín, č.ú.: 1828764056/0200.