Doprava a platba

Možnosti dopravy

Naša spoločnosť disponuje vlastnou autodopravou, avšak využívame aj služby kuriérskej spoločnosti.
V dopravnom nie je kalkulovaná vynáška do bytu/domu.

Dopravné je kalkulované pre územie celej SR.

Tovar doručujeme na Vami zadanú adresu pred dom/bytový dom pokiaľ je prístup k nemu po spevnenej komunikácii a nie je obmedzený zákazom vjazdu pre daný typ vozidla.

V našom internetovom obchode ponúkame túto cenu dopravy.

Doprava tovaru

ObjednávkaCena dopravy
Objednávka do 999 €10 €
Objednávka nad 1 000 €ZADARMO

Rozvoz tovaru zabezpečujeme vlastnými autami a zmluvným prepravcom, kvôli bezchybnému a bezpečnému dodaniu ku zákazníkovi. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od doručenia akceptácie objednávky kupujúcemu. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

Platobné podmienky

Cena tovarov je stanovená cenníkom predávajúceho zverejnenom v e-shope. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov, alebo v dôsledku zmeny kurzu. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Kupujúci uhrádza cenu tovaru VOPRED a to bankovým prevodom na účet IBAN SK58 0200 0000 0018 2876 4056 a je povinný pre účely identifikácie platby použiť identifikátory uvedené predávajúcim uviesť číslo objednávky na (variabilný/špecifický symbol).

Po dohode s predávajúcim je možná úhrada ceny tovaru vkladom na účet predávajúceho. Podmienkou uznania platby ceny tovaru pred prevzatím tovaru je, že táto platba bude preukázateľne pripísaná na účet predávajúceho a predávajúci neeviduje voči kupujúcemu žiadnu neuhradenú pohľadávku