Ochrana súkromia

Pri vypísaní objednávkového formulára požadujeme niektoré osobné údaje, bez ktorých objednávka nie je možná. Dodávateľ a prevádzkovateľ Daza, spol. s. r. o. vyhlasuje, že tieto údaje považuje za dôverné, nikdy ich neposkytne tretím stranám (s výnimkou kuriérskej služby, prepravnej spoločnosti alebo pošty) a bude ich využívať len pre svoju potrebu, tzn. pri komunikácii so zákazníkom.